ตร.เปิดสอบตำรวจสายอำนวยการ 700 อัตรา เริ่ม1-28เม.ย.

ตร.เปิดสอบตำรวจสายอำนวยการ700 อัตรา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดรับสมัครตำรวจสายอำนวยการ ตั้งแต่ระดับนายสิบ ประทวน สัญญาบัตร ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละประเภทดังนี้ 1.สมัครตำรวจชั้นประทวน 400 อัตรา ดำรงตำแหน่ง รอง สว. (สวนสวน) ในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. คุณสมบัติเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทั้งเพศชายและหญิงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์

2.สมัครบุคคลภายนอก 200 อัตรา ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. คุณสมบัติเป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 160 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 40 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น ๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 155 อัตรา และ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น จำนวน 45 อัตรา (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

3.สมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา และ เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

ทั้งได้เปิดกำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 1-28 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org/ สอบข้อเขียน 27 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 6 กรกฎาคม 2564