สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา สอบตำรวจ

– ประกาศรับสมัคร วันที่ 5-11 ก.ย.65

– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 12-30 ก.ย 65 : policeadmission.org

– สอบข้อเขียน 27 พ.ย 65

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 9 ธ.ค 65